Bildhantering VidiView

I den moderna sjukvården idag ökar behovet av att kunna integrera, lagra och distribuera bilder och filmsekvenser från operationsmiljön och andra vårdgivande verksamheter. 

Stora krav ställs i dag på god integration och mellanlagring. Med VidiView erbjuder Meditek ett lättbegripligt system för både vårdpersonal såväl som Regionernas IT-stöd. 

Skräddarsytt system

Meditek erbjuder ihop med Distributed Medicals VidiView ett skräddarsytt system som uppfyller den moderna sjukvårdens  alla krav.

Enkelt och lättbegripligt kan personalen välja vilka bildkällor som skall visas och/eller spelas in. VidiView erbjuder även fjärrkonsultation med ljud och video.

VidiView finns även tillgängligt som App då dagens vårdpersonal ofta bär runt på och hanterar en smartphone i tjänsten. 

Användarvänligt

Användarvänligt system med touchskärm utvecklat i Sverige, för den svenska sjukvården.

Skalbart

Skalbart system som ger möjlighet att med enkelhet utöka systemet efter behov.

Säker integrering

Integreras med ert sjukhussystem. (PACS, EPR via HL7/IHE, Dicom)

Säkerhet i fokus

Stöd för SITHS inloggning, all dataöverföring krypteras.

Kontakta oss rörande Bildhantering VidiView

Fyll i kontaktuppgifterna och tryck på “Kontakta mig” så återkommer vi inom kort